شركت سهامي پتروشيمي شيراز از سال 1376 استقرار استانداردهاي بين المللي ايزو را از واحدهاي متانول و آرگون آغاز و بتدريج در سال هاي بعد استانداردهاي بين المللي مديريتي شامل ISO:9001, ISO:45001, ISO 14001 و ISO TS:29001 و سيستم HSE-MS را در سازمان مستقر و در سال 1379 موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS در تمامي گستره سازمان گرديد و از آن زمان با بروز رسانی و بهبود سیستمهای مستقر با توجه به ویرایشهای جدید استانداردها حرکت در این مسیر را ادامه داده است.

استاندارد ايزو 50001 (سيستم مديريت انرژي )  از سال 1395  و استاندارد ايزو 31000 (سيستم مديريت ريسك ) از سال 1397 در سازمان استقرار يافته است.

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0