نظرسنجي ارزش پيشنهادي مشتريان

مشتري گرامي    

نظر به اينكه برآورده شدن خواسته ها و افزايش رضايت شما  جزء اهداف كلان اين شركت مي باشد، لذا آگاهي از ارزش هاي مورد نظر شما  مي تواندما را در ارائه محصولات و خدمات بهتر ياري نمايد. بر همين اساس خواهشمند است با تكميل فرم زير ما را در دستيابي به اهداف ياد شده ياري فرماييد.
  رديف  نام محصول  ارزش هاي پيشنهادي
  تحويل به موقع  كيفيت محصول  قيمت محصول  نوع بسته بندي محصول  خدمات پس از فروش  محل توزيع محصول
  1  آمونياك            
  2  محلول آمونياك            
  3  اسيد نيتريك            
  4  اوره صنعتي            
  5  آرگون            
  6  متانول            
  7  نيترات آمونيوم كشاورزي            
  8  نيترات آمونيوم صنعتي            
  9  اوره كشاورزي            
  10  UAN            
  به نظر شما چه خدمات ديگري مي تواند از نظر شما اهميت و ارزش داشته باشد . لطفا ذكر فرماييد.
  
  بهترين روش تماس با شما:  
  نام شركت:    فاكس:  
  تلفن:    پست الكترونيك:  
  نام ونام خانوادگي:    تاريخ تكميل فرم:  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0