مشتري گرامي


استدعا دارد در صورت هر گونه شكايت از كيفيت يا كميت محصولات تحويل گرفته شده نسبت به تکمیل و ارسال فرم شکایت به شماره نمابر ذيل اقدام و یا در اسرع وقت با شماره هاي ذيل تماس حاصل فرماييد :

complaint.doc

پست الكترونيك :  QC@SPC.CO.IR

شماره تلفن : 38209996-071

شماره نمابر : 32355006-071

 

 

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0