·    شناسایی و بکارگیری تکنولوژی های نوین بر اساس نیاز بازار

·     ارتقاء سطح دانش فني شركت و ارائه آخرين دستاوردهاي جهاني در ارتباط با معضلات موجود

·     ايده پردازي و تحليل شرايط فني – اقتصادي

·     عملي نمودن و اجراي نتايج حاصل از انجام پروژه هاي تحقيقاتي در واحدهاي عملياتي شركت

·     شناسایی و رفع مشکلات فرآیندی، گلوگاه ها و عوامل مؤثر بر کاهش راندمان و استمرار تولید

·      تغییر در فرآیند تولید برای افزایش کیفیت محصولات با نگرشی مشتری محور و با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات                        

        ·       تعامل با بخش تحقیقات بازار در مدیریت بازاریابی و فروش  
 

·       انجام همکاری هاي پژوهشي با بخش HSE  شركت به منظور حفظ محیط زیست و سلامت جامعه، مانند همكاري در زمينه اجراي طرح مكانيسم توسعه پاك ( CDM)

·       توسعه همكاري‌هاي پژوهشي مشترك با مؤسسات داخلي از قبيل دانشگاه ها ، پژوهشگاه صنعت نفت، پارك علم و فناوري فارس و  ساير موسسات پژوهشي و بهره گيري هدفمند از پتانسيل هاي آنها 

·        شركت در گردهمايي ها و مجامع علمي پژوهشي داخلي و خارجي با هدف ارتقا سطح دانش و آگاهي محققين مركز

·        انجام مطالعات PFS و FS جهت توسعه سرمايه گذاري ها در راستاي توليد محصولات جديد و متنوع در شركت

·        بررسي شرايط محيطي دروني و بيروني شركت و انواع محرك هاي اقتصادي و مالي داخلي و خارجي تاثير گذار بر روند فعاليت هاي توليدي و توسعه اي شركت

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0