دستاوردهاي اجراي عملي برخي پروژه هاي تحقيقاتي مركز پژوهش و فناوري در واحدهاي عملياتي مجتمع پتروشيمي شيراز 

 

 بازيافت آب خنك كننده دور ريز واحد اوره يك


از ابتداي راه اندازي واحد اوره منطقه يك ، يعني ازسال 1342 تاكنون ، براي مدت چهل سال ساليانه دوميليون و دويست و پنجاه و هفت هزار مترمكعب ( 2257 هزار مترمكعب ) آب، دور ريز مي شد ، لذا پس از مراحل تحقيقاتي و انجام طراحي اصولي پروژه توسط كارشناسان اين مركز و به پايان رسيدن  اين پروژه مهم ، دستاوردهاي بارز و فوق العاده ارزشمندي به منصه ظهور نشست ، اهم اين دستاوردها بدين شرح است :

 ارتقاء وضعيت محيط زيستي مجتمع

صرفه جوئي در مصرف آب به ميزان 20 درصد

 ارتقاءكيفيت محصول اوره توليدي و افزايش راندمان توليد

عدم انتشار گازهاي آلوده كننده

استفاده از محلول آب آمونياكي در واحد اوره

كنترل اتوماتيك سيستم Tailgas   

 

حذف گاز مونواكسيد كربن از گاز سنتز واحد آمونياك يك و طراحي سيستم Methanator      

از بدو راه اندازي اوليه واحد آمونياك منطقه يك پتروشيمي شيراز درسال 1342 ، يكي از معضلات اصلي درجهت استمرار توليد ، واحد جذب مونواكسيد كربن به وسيله محلول كوپرو آمونياكال بود . در رابطه با عمده ترين مشكلي كه دراثر عملكرد نامطلوب اين واحد وجود داشت مي توان از افزايش شديد ميزان مونواكسيد كربن در گاز سنتز نام برد كه باعث توقف توليد ، كاهش فعاليت و عمرمفيد كاتاليست سنتز آمونياك مي گرديد ، علاوه بر اين هزينه هاي گزاف تامين مواد شيميائي مصرف شده ( اسيد استيك ، مس و …) در اين واحد و نيز قطعات يدكي مصرفي خصوصاً در پمپها و كمپرسورها و همچنين مصارف بسيار زياد انرژي در دستگاهها و تجهيزات دوار بسيار حائز اهميت بودند .

در اين پروژه كه توسط كارشناسان مجتمع و محققين مركز پژوهش انجام گرديد ، بهترين روش كه همان نصب سيستم متاناسيون مي باشد طراحي و اجرا شد .

صرفه جوئي سالانه اجراي اين پروژه تحقيقاتي بالغ بر 9.1 ميليارد ريال برأورد مي گردد .

    
 
 
     

رفع آلودگي ميكروبي ازسيستم آب كولينگ و آب آشاميدني مجتمع پتروشيمي شيراز 

يكي از مشكلات قديمي سيستم آب كولينگ مجتمع ، فعاليت باكتريهاي مضر و خورنده در سيستم آب كولينگ و ايجاد انواع خوردگيهاي ميكروبي برروي مبدلهاي حرارتي بود . طرح پژوهشي فوق به منظور رفع مشكل مذكور با همكاري اين مركز و پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرديد  .

درشروع اجراي طرح ، تعداد باكتريها در هر ميلي ليتر از آب خنك كننده به بيش از يك ميليون مي رسيد ، با استفاده ازمواد بيوسايد و بيو ديسپر سنت كه در اين طرح استفاده گرديد ، تعداد باكتريها بعضاً به كمتر از 1000 عدد درهرميلي ليتر رسيد و وضعيت مبدلهاي حرارتي از نظر وجود رسوبات بيولوژيكي ( بعضاً سياه رنگ و بدبو) بهبود اساسي يافته و Biofouling  درمبدلها و لوله ها كاهش جدي نشان داد .

بااجراي اين طرح ، آزمايشگاه مجتمع مجهز به قسمتي جهت انجام آزمايشات ميكرو بيولوژي گرديد و كارشناسان آزمايشگاه موردآموزش قرارگرفتند.

اهميت اجراي اين طرح ازنظر فني و همچنين ابعاد اقتصادي طرح بسيارشايان توجه مي باشد و كليه واحدهاي عملياتي درمناطق 2 و 3  مجتمع را دربر مي گيرد.       

     
استفاده از گازپرچ واحد متانول درجهت توليد آمونياك 2

درقسمت   Hydrodesulfurization (HDS ) واحد آمونياك جهت انجام و تكميل واكنشهاي هيدروژناسيون و گوگردزدائي به منبع هيدروژن نياز است كه در طراحي اوليه واحد ،  بخشي از گازسنتزتوليدي واحـد (مخلوط هيدروژن و نيتروژن ) صرف اين عمل مي شود.

گازپرچ واحد متانول نيز به عنوان منبع هيدروژن در محدوده واحد متانول بعنوان گاز سوخت (بر اساس طراحي) مورد مصرف دارد.  دراين طرح گازپرچ متانول كه حاوي هيدروژن و اكسيد هاي كربن به عنوان منبع هيدروژن به قسمت  HDS  تزريق مي گرددو لذا گازمذكور به آمونياك، ماده اي با ارزش، تبديل   مي شود. اهميت ازنطرفني ،  اقتصادي و زيست محيطي شامل افزايش توليد آمونياك به ميزان سالانه 13860 تن معادل با 5/3  درصد و جلوگيري از آلودگي محيط زيست ناشي از تخليه گاز پرج به اتمسفر در شرايط غير متعارف مي باشد.

  
انجام تست كاهش اكسيژن در واحداوره 2 پتروشيمي شيراز

از يكسال قبل با انعقاد يك موافقت نامه تحقيقاتي مشترك مابين شركت پژوهش وفناوري (و به نمايندگي امور تحقيق وتوسعه پتروشيمي شيراز ) و شركت استامي كربن هلند تست كاهش اكسيژن در واحد اوره 2 آغاز گرديد. در مجموع ميزان اكسيژن در CO2   ورودي از 0.6 به 0.3 درصد كاهش يافت.

باتوجه به اينكه ميزان نيكل در محصول نهايي در طول مدت فوق (در حد 0.2PPM    ) بعنوان نشان دهنده خوردگي در واحد، لذا شرايط عمومي نشان از موفقيت آميز بودن تست مربوطه داشت.


بطور كلي با انحام تست فوق و بازرسي هاي انجام شده در زمان اورهال واحد ، شركت استامي كربن معتقد است كه واحد اوره 2 با ميزان اكسيژن  0.3 درصد مي تواند در تمام شرايط در سرويس قرار گرفته و ازنتايج مثبت آن شامل افزايش 5/1 درصدي توليد ، كاهشWASTE خوراك ، افزايش راندمان واحد و كاهش مصرف بخار برخوردار گردد .

 

PLC جايگزيني سيستم قديمي كنترل واحد كولينگ تاور با سيستم كنترل 

واحد كولينگ تاور منطقه 2 مجتمع پتروشيمي شيراز كه وظيفه تهيه آب كولينگ جهت واحدهاي منطقه 2 را به عهده دارد به دليل قديمي و فرسوده بودن سيستم كنترل ، درگير مشكلات زيادي بود كه باعث اختلال در روندكاري واحد وپايين آوردن راندمان كار آن، وارد شدن خسارت به دستگاهها وتجهيزات و محيط زيست و افزايش هزينه تعمير و نگهداشت واحد مي شد.

در اين پروژه ،كارشناسان و محققان اين مجتمع ابتدا سيستم كنترل جديدی طراحي نمودند و سپس سيستم PLCمناسب از بين سيستم هاي موجود انتخاب و برنامه نويسي گرديد . با طراحي و اجراي يك برنامه مانيتورينگ نياز به استفاده از برد كنترل قديمي از بين رفت.

با نصب و راه اندازي سيستم جديد ، علاوه بر رفع مشكلات واحد و افزايش بهره وري آن ، نياز به خريد و انبارداري 60 ميليون ريال قطعات يدكي از بين رفته و 1000 نفر ساعت در سال نيز در انجام امورتعميراتي صرفه جويي گرديد.         


اصلاح سيستم احياء دستگاه تهيه آب صنعتي واحد آمونياك 2 مجتمع پتروشيمي شيراز 

 
سيستم تصفيه آب صنعتي واحد آمونياك ،از ابتداي راه اندازي به دليل اشكالات طراحي عملا" قابليت اتوماتيك خود را از دست داده و با مشكلات فراواني مواجه بوده است .

با اجراي پروژه مذكور، ضمن برطرف شدن مشكلات و نقايص قبلي ، عمليات احياء مطابق با تكنولوژي روز انجام خواهد شد كه صرفه جويي اقتصادي قابل ملاحظه اي به دنبال دارد و جنبه هاي مثبتي در رابطه با ايمني پرسنل ومحيط زيست به دنبال داشته است. 


پروژه انتقال سيگنالهاي ابزاردقيقي برروي كامپيوتر و شبكه در واحد اسيد نيتريك مجتمع

پروژه مذكور به منظور ثبت تمامي اطلاعات واحد اسيد نيتريك و امكان ديدن اين اطلاعات از طريق شبكه كامپيوتري مجتمع و باتوجه به دقت بسيار بالا و قدرت  نمونه برداري بسيار سريع اين سيستم مانيتورينگ جديد اجرا گرديد.

بدين ترتيب اشكالات سيستم قبلي از قبيل محدوديت اجراي تعداد كمي سيگنال ، كمياب بودن دستگاهها ، هزينه بالاي كاغذ و جوهر مخصوص و عدم امكان استفاده از ركوردها براي همه سيگنالها برطرف گرديده است .

جایگزینی سیستم Trip Mimic   بویلر A  نيروگاه منطقه 2 با سیستم PLC

     

اين پروژه با هدف اصلی تعویض سیستم کنترل Shut Down   های اضطراری بویلر A  نیروگاه منطقه 2 مجتمع از سیستم قدیمی Trip Mimic   به سیستم PLC   توسط محققين و كارشناسان داخل مجتمع با موفقيت انجام     گرديد. بااجراي اين پروژه تحقيقاتي ، مشكل نبود قطعات يدكي سيستم قديم بنا بر استعلام اداره   تداركات ، بروز تريپ هاي ناخواسته و آلارمهاي كاذب ، پيچيدگي سيستم قديم و طولاني شدن زمان تعميرات و عيب يابي ، اخلال در روند توليد ، پديدار شده همزمان دو First Fault  بدليل سرعت پائين و موارد مشابه برطرف شده است. به اين ترتيب با انجام اين پروژه بهره وري سيستم افزايش يافته ، هزينه هاي تأ مين قطعات با توجه به طول عمر بيشتر سيستم جديد كاهش يافته ، جريان مصرفي به يك سوم جريان مصرفي سيستم قديم رسيده است و براي نصب سيستم فضاي بسيار  كمتري در برد مركز ي و پانل محلي اختصاص يافته است .

با توجه به موفقيت در اجراي پروژه فوق ، اكنون تعميرات ابزار دقيق مي تواند براي بقيه  بويلرها ي نيروگاه منطقه 2 نيز مشابه سيستم فوق را خريداري و  نصب نمايند، ضمن آنكه مي توان در ادامه اين پروژه ، سيستم Foxboro   موجود بر روي بويلر ها را نيز با سيستم جديدي جايگزين نمود كه در آن كليه كارتهاي ورودي و خروجي ، Control Station  ها  ، منابع تغذيه و nest  هاي مربوطه حذف مي گردند.

 
تبدیل سیستم مانیتورینگ کوره آهک واحد سودا اش ازWONDERWARE   به          WINCC 


نرم افزارقبلي سيستم PLC  كوره آهك شماره 1 واحد سودااش  INTOUCH6.06  از شركت WONDERWARE  آمريكا مي باشد وبه دليل دارا بودن قفل سخت افزاري امكان تغييرات و MODIFICATION  در برنامه مذكور وجود ندارد و بنابر اظهار سازنده نرم افزارLICENSE KEY  هاي آن غير قابل ارائه مي باشد . پروژه فوق توسط شركت راي انديش فارس و با هدف جايگزين كردن نرم افزار مذكور با نرم افزارWINCC  ازشركت SIEMENS  انجام گرديد.

معايب سيستم قديمي شامل استفاده از قفل سخت افزاري در اجراي برنامه، عدم امكان به روز رساني نرم افزار و نداشتن خدمات پس از فروش در ايران، عدم تطابق كامل صفحات گرافيكي با تجهيزات واقعي موجود در سيستم و استفاده نرم افزار از سيستم عامل Windows 2000  بوده است.

مزاياي سيستم جديد شامل پشتيباني وسيع نرم افزار Wincc  ، طراحي سيستم توسط متخصصين داخلي كشور ،عدم استفاده نرم افزار wincc  از قفل سخت افزاري، تطابق كامل و دقيق سيستم و صفحات گرافيكي آن با واحد اصلي، كامل كردن اطلاعات در صفحه Main  ، حذف اطلاعات اضافي در صفحات مختلف ، استفاده نرم افزاري طراحي شده از سيستم عامل Windows XP   و استفاده نرم افزار جديد از Resolution 1024*768   مي باشد.

 

طراحی و اجرای سیستم ثبت وگزارش گیری ازنتایج آزمایشگاهی واحدهای تولیدی مجتمع      


اين طرح درقالب یک نرم افزار یکپارچه تحت وب ، به عنوان سیستم اتوماسیون اداری وبرای ثبت نتایج آزمایشگاه مربوط به تمام واحدهای تولیدی مجتمع ، وقابلیت مشاهده نتایج بصورت
 Online   ازطریق شبکه داخلی، همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی و ارائه گزارشات درقالب نرم افزار Excel   جهت اجرای فنون آماری و ردیابی مشکلات عملیاتی ، اجرا گرديد.اين نرم افزار درمحیط Oracle  نیز جوابگو بوده وکلیه آزمایشات اعم از روتین وغیر روتین را شامل می شود.

پروژه بررسي علل تخريب زود رس درام كلسيناتور واحد سودااش و ارائه راهكارهاي لازم                                                                                                                     


درامهاي كلسيناتور واحد سودااش بعداز 6 ماه تا يكسال در سرويس بودن ، دچار تركهاي محيطي و طولي شده و باعث كاهش توليد و ايجاد هزينه هاي زياد تعميراتي مي گرديد .

 با اجراي پروژه فوق ، علل تخريب درام مشخص گرديد و راهكارهاي مفيد جهت پيشگيري ازتخريب زودرس درامها ارائه گرديد كه با انجام آنها وكنترل شرايط عملياتي ، درامهاي فوق در سرويس بوده و ازتوقف هاي بيجاي توليد جلوگيري شده است .

از دستاوردهاي بارز اجراي نتايج پروژه فوق ميتوان به عمليات بدون توقف كلسيناتورهاي شماره 3، 4، 2 و 1 به ترتيب براي مدت 36، 30، 26 و 14 ماه  اشاره نمود حال آنكه قبلا هر 6 ماه يكبار اين كلسيناتورها به دليل خوردگي شديد دچار توقف شدند.

انجام مطالعات HAZOP( HAZARD & OPERABILITY ) در واحدهاي توليدي مجتمع پتروشيمي شيراز      

مجتمع پتروشيمي شيراز يكي از صنايع پيشتاز در امر انجام مطالعات HAZOP  مي باشد و تاكنون براي بيش از 80 درصد واحدهاي توليدي داخل مجتمع اين مطالعات  از طريق مركز پژوهش انجام گرديده است.

تعريف رسمي HAZOP  عبارتست از”بكارگيري روشي رسمي و سيستماتيك بر روي مقاصد طراحي و عملياتي پروژه موجود و در حال كار يا در فاز طراحي، به منظور استخراج انحرافات محتمل از شرايط طراحي و عملياتي واحد و بررسي و تحليل عواقب مخاطرات يا شرايط بر هم زننده شرايط عملياتي مطلوب و در صورت نياز ارائه پيشنهاداتي براي افزايش سطح ايمني و عملياتي پروژه“. 

مطالعات HAZOP  براي واحدهاي آمونياك، اوره، متانول، اسيد نيتريك، نيترات آمونيم، سودااش و يوتيليتي با موفقيت انجام شده و خاتمه يافته و نتايج تحقيقات مربوطه در واحدهاي مربوطه در حال اجرا مي باشد.

هم اكنون پروژه تحقيقاتي انجام مطالعات HAZOP  در وهاحدهاي آرگون، بالك و كپسول پركني در حال انجام مي باشد. 

بررسي امكان سنجي توليد كود مايع  UAN  در واحد نيترات آمونيم پتروشيمي شيراز      


پروژه بررسي امكان سنجي توليدكود مايع (UAN) UREA AMMONIUM NITRATE   ، در گريدهاي 28 ، 30 و 32 درصد ازت بطور مشترك توسط امور هماهنگي و كنترل توليد شركت ملي صنايع پتروشيمي و مركز پژوهش پتروشيمي شيراز و با هدف جايگزين نمودن UAN   بجاي نيترات آمونيم جهت از بين بردن خطرات نيترات آمونيم و استفاده از محاسن اين كود در كشاورزي تعريف و تصويب گرديد .

از مزاياي اين كود ، بي خطر بودن آن در مقايسه با نيترات آمونيم ، قيمت تمام شده كمتر، ارجحيت مصرف در كشاورزي به جهت دارا بودن اوره و نيترات آمونيم در درون خود ، ضايعات كمتر نسبت به اوره و داشتن pH  پايين تر از اوره مي باشد .

هم جوار بودن واحدهاي اوره و نيترات آمونيم در پتروشيمي شيراز ، شرايط مناسبي را براي توليد اين محصول فراهم كرده است. ضمنا جهت تغيير خط توليد نيترات آمونيم به UAN  نياز به سرمايه گذاري زيادي نيست و ساخت دستگاهها و اجراي خط توليد ساده مي باشد.

در مدت زماني كه نياز به فرهنگ سازي در بخش كشاورزي جهت استفاده از كودهاي مايع مي باشد، مي توان محصول توليد شده را به بازارهاي دنيا صادر نمود.

 طراحي و ساخت پانل فاير آلارم واحد آمونياك منطقه 2

امروزه نياز مبرم به سيستمهاي هشدار دهنده آتش در واحدهاي صنعتي از لحاظ حفاظت تاسيسات، كاركنان و پيشگيري از خسارات ناشي از آتش سوزي سرلوحه مسائل ايمني كار قراردارد. بر اين اساس و به منظور بهينه سازي فعاليتها و رفع معضلات وابستگي به منابع خارجي و همچنين در جهت نيل به اهداف سازمان ، طراحي پانل فاير آلارم مناسب باشرايط ويژه عملياتي واحدها دردستوركار قرارگرفته است .

در اين پروژه، ویژگی های طرح با هدف بهبود فیزیکی و استفاده بهینه از حداکثر منابع داخلی برای بهینه سازی فعالیت های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت . در این خصوص منابع مختلفی مطالعه گردید و سپس به بیان مفهوم مهندسی پایه و تفصیلی طرح پرداخته شد و منابع مورد نیاز برای تامین قطعات سخت افزار و برنامه های نرم افزاری در پروژه مذکور شناسایی گردید. سپس  مفهوم مهندسی پایه بر اساس توسعه کاربردی پانل در واحد های مختلف عملیاتی و ایجاد ویژگی های خاص مبتنی بر دسترسی آسان از سایر نقاط دور دست با استفاده از شبکه، مورد مطالعه واقع گردید و سپس به مفهوم مهندسی تفصیلی طرح پرداخته شد .  مهندسی تفصیلی طرح با توجه به شرایط و ویژگی های محیطی مختلف برای کاربرد دستگاه پانل فایر آلارم و تعیین نقاط Zone  بندی شده مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان به پیاده سازی بلوک دیاگرام طرح و همچنین طراحی برد های مورد نیاز اقدام نمودند. پس از تكميل مطالعات و طراحي مهندسي اوليه بردها و نرم افزار و همچنين تامين قطعات مورد نياز ، مرحله ساخت آغاز شد . در ادامه فعاليت ها با مونتاژ قطعات و آزمايشهاي متعدد و كار كارشناسي و تخصصي ، مشكلات به وجود آمده مرتفع گرديد . اين پروژه مطابق استاندارد حفاظتي با نصب بردها و اتصالات كابلي آنها به يكديگر در داخل كابينت و برقراري ارتباط با المان هاي هشدار دهنده و همچنين آزمايش ارتباط پانل با كامپيوتر از طريق پورت Com  با موفقيت به پايان رسيد و كل مجموعه سيستم مورد ارزيابي و آزمايش نهايي و تاييد امور HSE  قرار گرفت.

 

مكانيزه نمودن دستگاههاي بارگيري همراه باسيستمهاي الكترونيك وديجيتال درپروسه كنترل و وزن كشي


خطوط بارگيري محصولات پتروشيمي شيراز يكي از قسمتهايي است كه از سيستمي قديمي جهت بارگيري استفاده مي كند. سيستم حاضر با اينكه داراي طراحي ساده و موثر مي باشد ولي از امكانات لازم جهت اتصال به تكنولوژي روز كه همان كامپيوتر مي باشد بي بهره است . جهت ارتباط به كامپيوتر اولين نياز تبديل داده هاي آنالوگ به ديجيتال مي باشد . ديجيتال كردن اطلاعات امكان پردازش ساده تر روي آنها را فراهم مي آورد . سپس نتايج كلي استخراج شده و به رايانه فرستاده مي شود . با استفاده از كامپيوتر مي توان اطلاعات را به صورت جزيي تر دسته بندي مي كرد و هر گونه پردازش موردنياز روي آنها انجام داد آمارگيري ، ميزان وزن كل ، تعداد كيسه هاي بارگيري شده ، گزارشات روزانه به صورت كلي و جزيي و  از جمله پردازشهايي است كه مي توان روي اطلاعات انجام داد در مرحله آخر با اتصال به شبكه امكان جابجايي اطلاعات فراهم آمده و افراد ذيصلاح مي توانند به اين اطلاعات دسترسي يابند . اتوماسيون خطوط بارگيري ، تغييراتي اساسي نيز در قسمت كنترل اعمال مي كند. اتوماسيون خطوط ، حجم برد كنترل را كمتر كرده و انعطاف پذيري سيستم را افزايش مي دهد . انعطاف پذيري سيستم امكان گسترش سيستم ، اتصال دستگاه هاي جانبي و  را افزايش مي دهد . علاوه بر اين زمان و هزينه تعميرات و نگهداري به شدت كاهش مي يابد .

مزایای سیستم Weighing Controller  طراحي شده نسبت به سیستم قدیم شامل:  1- حذف كامل پالنهاي برق و ابزار دقيق مربوط به هر خط كه داراي حجم و هزينه بسيار بالايي مي باشند.  2- مختصر شدن و حجم بسيار كم سيستم جديد  3- تعميرات و سرويس و نگهداري آسان  4- ديجيتالي شدن سيستم و كنترل هوشمند و نمايش وزن بر روي LCD    5- امكان تغيير و انتخاب وزن مورد نظر از طريق صفحه كليد  6- سرعت بالا نسبت به كليه سيستمهاي كنترل وزن خارجي و مشابه  7- قابليت انتخاب و پشتيباني از ضريب حساسيتهاي مختلف  8- تهيه و ارتباط با محيط گرافيكي كامپيوتري و امكان مشاهده و دريافت آن در شبكه و قابليتهاي همچون آمارگيري ، نمايش وزن و وضعيت بارگيري  9- قابليت تغيير وضعيت كنترلي به درخواست بهره برداري به صورت LOCAL  ( به وسيلهLAPTOP   )  10- قابليت اصلاح وزن در بارگيري ها  11- حذف وزنه هاي تعادل و در نتيجه حذف سر و صدا و ضربه هاي شديد در خطوط بارگيري و ...  12- قیمت تمام شده پایین نسبت به نمونه های خارجی

 

بهینه سازی استفاده از لاگونهای تبخیری مجتمع پتروشیمی شیراز

با توجه به توزيع نامناسب حوضچه هاي تبخيري اطراف مجتمع پتروشيمي شيراز، در برخي مواقع تعدادي از اين حوضچه ها كاملاً پر بوده و در همان زمان برخي ديگر كاملاً خالي هستند، لذا بمنظور ايجاد ارتباط صحيح بين حوضچه ها و نيز اختصاص سطح تبخيري بيشتر به واحد سودااش و تامين ظرفيت جديد جهت پسابهاي توليدي توام با افزايش ظرفيت اين واحد ، يكي از حوضچه هاي منطقه 2 به سطح تبخيري 6 هكتار به واحد سودااش اختصاص داده شد. از آنجا كه اين حوضچه داراي پوشش كف از جنس پلي اتيلن مي باشد غالباً به عنوان زلال ساز مورد استفاده قرار مي گيرد و در عين حال يكي از حوضچه هاي واحد كلر به سطح تبخيري 9 هكتار به واحدهاي منطقه 2 اختصاص پيدا مي كند.

با اجراءاین طرح امکانات زیر حاصل شد :

  1. افزایش سطح تبخیری حوضچه های واحد سودااش بمیزان 60000 متر مربع (از 421000 به 481000 متر مربع ).
  2. افزایش سطح تبخیری حوضچه های واحد های عملیاتی منطقه دو بمیزان 30000 متر مربع ( از 210000 به 240000 متر مربع ).
  3. تغییر ترتیب حوضچه های قدیمی واحد سودااش از حالت سری به موازی .
  4. جلوگیری از تخریب یکی از حوضچه های تبخیری واحد کلر آلکالی بسطح 90000 متر مربع .
  5. امکان لایروبی حوضچه های رسوب دهنده واحد سودااش بطور مستقل .
  6. ایجاد فرصت زمانی کافی جهت آبگیری و سهولت بیشتر در امر لایروبی و حمل ضایعات کلرور کلسیم تولیدی
  7. جلوگیری از وارد شدن مواد جامد معلق همراه با پساب بداخل ورودی پمپهای انتقال پساب،
  8. جداسازی پساب آلوده به ماده کرومات روی از پسابهای  آلوده به املاح معدنی معمولی  .
  9. جداسازي پساب داراي املاح زياد ناشي از احياء رزين دستگاههاي تبادل يون مستقر در واحدهاي تصفيه آب و برجهاي خنك كننده منطقه دو ، ازپساب آمونياكي واحدهاي منطقه دو و ممانعت ازتشكيل رسوب در حوضچه پساب آلوده سيستم تصفيه پساب منطقه دو (TK-9311). بدين ترتيب مي توان ازبروز مشكلات آتي جهت پمپهاي ارسال پساب به لاگونهاي تبخيري منطقه دو جلوگيري كرد.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0