جمعه, 17 آذر 1402
  • EN
ارتباط با مديريت تامين
فـرهـاد حیـدری

سرپرست تدارکات 


تلفن داخلی : 2407

Email: fa.heidari@spc.co.ir


 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0