نام عضو حقیقی یا حقوقی هیأت مدیره

شمارۀ ثبت /

کد ملی

نام نماینده  عضو حقوقی

کد ملی

سمت

موظف/

غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

سوابق و عضویت در هیأت مدیره شرکت ها

 

 
   

شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان

14003833672

آقای امين محمدي مي آبادي

0062917439

رئیس هیأت مدیره

غیر موظف

کارشناسي

مهندسي معدن

مدیر بازرگانی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام-عضو هیات مدیره پتروشیمی سنقر

   

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

10103389006

آقای احمدرضا حيدرنيا

1815796154

مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره

موظف

کارشناسي

مهندسي مکانيک

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پترواولفین فن آوران، مدیرعامل پتروشیمی اردبیل، عضو هیات مدیره پتروشیمی های مسجد سلیمان، مرجان، دماوند ، مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همچنین مدیر عامل شرکت پتروشیمی سیراف

   

شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان

10102886958

آقای اميرحسين لطفي لاريجاني

2142092081

عضو هیأت مدیره

موظف

دکترا

مديريت کسب و کار

مشاور عالی و راهبردی در بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-قائم مقام مدیرعامل هلدینگ بین المللی -مدرس دانشگاه-بازرس اصلی هیات مدیره انجمن مشاوران فنی و مهندسی

   

شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد

10320354635

آقای قاسم مسعودي

2539630979

عضو هیأت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

مدیرعامل پتروشیمی مرجان، مدیرعامل پتروشیمی کارون، مدیر کنترل تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیر امور هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عضو هیات مدیره شرکت های مختلف

   

شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس

10101336301

آقای رحمان منصوريان

2390037461

عضو هیأت مدیره

غیر موظف

کارشناسي

حسابداري

عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی هنگام - مدیر مالی شرکت پتروشیمی هنگام

   

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0